e-leveransNu®

Smakämnen eDeliveryNow® Platform är ett öppet och modulärt ramverk som använder REST API:er och webbtjänster för att göra det utbyggbart och anpassningsbart för att möta nuvarande och framtida kundkommunikationsbehov.

TillgänglighetNu®

AccessibilityNow tillhandahåller höga nivåer av automatisering och integration i alla miljöer, plattformen inkluderar mjukvarulösningar och ett brett utbud av skräddarsydda tjänster för att möta behoven av dokumenttillgänglighet hos alla organisationer, stora som små, privata sektorn och myndigheter på alla nivåer.

Lösningar

e-leverans

Flerkanalig digital utmatning och elektronisk leverans av kundkommunikation

Smakämnen eDeliveryNow® Platform är ett öppet och modulärt ramverk som använder REST API:er och webbtjänster för att göra det utbyggbart och anpassningsbart för att möta nuvarande och framtida kundkommunikationsbehov. Det förser organisationer med systemkomponenter för att anpassa leveransen av kundkommunikation via en kunders föredragna digitala kanal samtidigt som man uppnår nya effektivitetsvinster och kostnadsbesparingar. Det eliminerar behovet av att komponera om utskriftsklara dokument eller ändra arbetsflöden i förväg. Den omvandlar effektivt kundkommunikation och dokument som ursprungligen utformades och formaterades för fysisk leverans till mobilklara, tillgängliga format. Dessa kommunikationer kan sedan skickas elektroniskt via en kunds föredragna kommunikationskanal.

eDeliveryNow plattform

Smakämnen eDeliveryNow® Platform är ett öppet och modulärt ramverk som använder REST API:er och webbtjänster för att göra det utbyggbart och anpassningsbart för att möta nuvarande och framtida kundkommunikationsbehov. Det förser organisationer med systemkomponenter för att anpassa leveransen av kundkommunikation via en kunders föredragna digitala kanal samtidigt som man uppnår nya effektivitetsvinster och kostnadsbesparingar. Det eliminerar behovet av att komponera om utskriftsklara dokument eller ändra arbetsflöden i förväg. Den omvandlar effektivt kundkommunikation och dokument som ursprungligen utformades och formaterades för fysisk leverans till mobilklara, tillgängliga format. Dessa kommunikationer kan sedan skickas elektroniskt via en kunds föredragna kommunikationskanal.

Om du behöver registrera ett konto, vänligen Klicka här.