e-leveransNu®

eDeliveryNow®-plattformen är en öppen och modulär ram som använder REST API:er och webbtjänster för att göra den utbyggbar och anpassningsbar för att möta nuvarande och framtida kundkommunikationsbehov.

TillgänglighetNu®

AccessibilityNow tillhandahåller höga nivåer av automatisering och integration i alla miljöer, plattformen inkluderar mjukvarulösningar och ett brett utbud av skräddarsydda tjänster för att möta behoven av dokumenttillgänglighet hos alla organisationer, stora som små, privata sektorn och myndigheter på alla nivåer.

AccessibilityNow tillhandahåller höga nivåer av automatisering och integration i alla miljöer, plattformen inkluderar mjukvarulösningar och ett brett utbud av skräddarsydda tjänster för att möta behoven av dokumenttillgänglighet hos alla organisationer, stora som små, privata sektorn och myndigheter på alla nivåer. Med hjälp av AI och automatisering är den omfattande AccessibilityNow-plattformen flexibel och stöder både de unika bearbetningskraven för transaktionsdokument med stora volymer och statiska dokument av alla typer.

Effektiv och korrekt kommunikation är ett av huvudmålen med AccessibilityNow, detta inkluderar att ge möjligheten att omedelbart kommunicera med vem som helst, oavsett språk. En del av lösningssviten ger ett sätt att framgångsrikt interagera med vem som helst, live och omedelbart, oavsett dialekt, funktionshinder eller plats.

Om du behöver registrera ett konto, vänligen kontakta oss.

sv_SESV