Και επειδή μπορούμε να επικαλεστούμε το λογισμικό τους από ένα σενάριο

Και επειδή μπορούμε να καλέσουμε το λογισμικό τους από ένα σενάριο, από μια γραμμή εντολών ή μέσω μιας κλήσης API, έχουμε την ευελιξία παραγωγής και την ενσωμάτωση που χρειαζόμαστε. Επίσης, ενσωματώνεται όμορφα με τις άλλες μονάδες στο σύστημα ροής εργασιών μας.

 Πάροχος υπηρεσιών εκτύπωσης